STILL LIFE (nature morte) 2017

 

wersja polska

in english

Quelle a été la première chose que vous avez achetée? Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez transmettre? Si vous étiez un Pharaon, avec quels objets aimeriez-vous être enterré?

« Still Life » (nature morte en anglais) est une pièce qui met l’accent sur notre relation avec les objets et les choses. Dans une performance, Agata Maszkiewicz et Vincent Tirmarche donnent vie aux histoires de Jenny, Marco, Alex et Emmy.
La danseuse (Agata) sur scène interagit avec son environnement, la nature des choses et la mort. En évitant la présence réelle d’objets sur scène, elle joue avec les notions de devenir, s’adapter, découvrir, apparaître, refaire, créer. Son corps reproduit, agit, répète, s’arrête, redémarre, repose. La danse ainsi chorégraphiée avec les costumes, la lumière, le son et les vidéos, permet de créer une nature morte en soi.

idée/choregraphie/danse : Agata Maszkiewicz
video/mise en scène : Vincent Tirmarche
lumière : Henri Emmanuel Doublier
costumes : Sofie Durnez
musique : Wouh by Nicolas Jaar – Goneril and Cocoon/Christophe Demarthe remixé par Vincent Tirmarche
son : Goneril
production L’Avant-Scène Cognac
coproduction : MCA/Maison de la Culture d’Amiens, Art Stations Fondation – Poznan
soutien : DRAC Nouvelle-Aquitaine – help for project 2017, collective SUPERAMAS. DRAC Nouvelle-Aquitaine. Residence : BUDA – Kortrijk.

creation:

12&13 Octobre 2017, festival Konfrontacje Teatralne, Lublin, Pologne http://www.konfrontacje.pl/en/calendar/

les dates:

7 Septembre 2019/ Champs Magnétiques • 3ème édition by Météores, Lieu Unique, Nantes

13 – 18 Août 2019/ Dance Base, Fringe festival, Édimbourg, l’Écosse

28 Juin 2019/ Studio Théâtre, Varsovie, Pologne

4 Octobre 2018/ Théâtre Jacques Tati, Amiens

19 Juin 2018/ Art Stations Foundation, Malta festival/Poznan/Pologne

25 Mai 2018/ CSW, Contemporary Art Museum/ U-Jazdowki Castle/ Varsovie/ Pologne

15 Mai 2018/ festival Kroki/ Cracovie/ Pologne

22 Mars 2018, festival Mars Planete Danse/l’Avant Scene Cognac/ http://www.avantscene.com/spectacles/mars-planete-danse/

 

back to top

STILL LIFE

Is there something you would like to pass on? If you were a Pharaon, what thing would you like to be buried with?

Still life is a piece that focuses on our relation with objects and things. In a performance-long interview, Agata Maszkiewicz together with Vincent Tirmarche bring into life the stories of Jenny, Marco, Alex and Emmy.
As a response to that, a dancer on stage is dealing with the surrounding, the nature of things and death. Avoiding the real presence of any object on stage, she plays with the notions of becoming, adjusting, discovering, appearing, redoing, creating. Her body replays, acts, repeats, gets still, restarts, rests. The dance choreographed together with costumes, the light, the sound and the videos, manages to create a still-life in itself.

idea/choreography/dance: Agata Maszkiewicz
video/dramaturgy: Vincent Tirmarche
light: Henri Emmanuel Doublier
costumes: Sofie Durnez
music: Wouh by Nicolas Jaar
original music: Goneril and Cocoon/Christophe Demarthe remixed by Vincent Timarche
sound design: Goneril
production: L’Avant-Scène Cognac, France
coproduction: Maison de la Culture Amiens/France, Art Stations Foundation, Poznań
with a support of: DRAC Nouvelle-Aquitaine/France – help for project 2017 and collective SUPERAMAS
residency: BUDA Art Center Kortrijk/Belgium;

premiere:

12&13 October 2017/ festival konfrontacje Lublin Poland/ http://www.konfrontacje.pl/en/calendar/

further dates:

7 September 2019/ in the frame of Magnetic fields #3 organised by Meteores, Lieu Unique, Nantes, France

13 – 18 August 2019/ Dance Base, in a frame of Fringe festival, Edinbourgh, Scotland

28 June 2019/ Scena dla tanca, Studio Theatre, Warsaw, Poland

4 October 2018/ Théâtre Jacques Tati, Amiens, France

19 June 2018/ Art Stations Foundation/ Malta festival/ Poznan/ Poland

25 May 2018/ CSW, Contemporary Art Museum/ U-Jazdowki Castle/ Warsaw/ Poland

15 May 2018/  festival Kroki/ Cracow/ Poland

22 March 2018/ festival Mars Planete Danse/l’Avant Scene Cognac/ http://www.avantscene.com/spectacles/mars-planete-danse/

back to top

STILL LIFE (martwa natura)

Czy pamiętasz swoją pierwszą kupioną rzecz? Czy jest coś, co chciałabyś przekazać innym po śmierci? Gdybyś był Faraonem, z czym chciałbyś zostać pochowany? 

Still life (martwa natura) to spektakl, który skupia się na relacji człowieka z codziennymi przedmiotami i naturą.  W godzinnym wywiadzie/performansie, Agata Maszkiewicz wraz z Vincentem Tirmarche przywołują do życia wypowiedzi Alexa, Jenny, Marco i Emmy na temat ich najbliższego otoczenia, natury rzeczy oraz śmierci. Na scenie, unikając fizycznej obecności przedmiotów, tancerka poprzez ruch stara się odnieść do pytań postawionych swoim rozmówcom. Angażując swoje ciało bada granice między trwaniem a przemijaniem, bezruchem a zamieraniem, stawaniem się a przepoczwarzaniem zwodząc przy tym zmysły publiczności, ich poczucie czasu i przestrzeni. W efekcie kolażowa kompozycja tańca, światła, kostiumów oraz projekcji wideo staje się Martwą Naturą per se.

pomysł/choreografia/taniec: Agata Maszkiewicz
video/dramaturgia: Vincent Tirmarche
światło: Henri Emmanuel Doublier
kostiumy: Sofie Durnez
produkcja: teatr L’Avant-Scène Cognac, Francja
koprodukcja: Maison de la Culture Amiens/Francja, Art Stations Foundation, Poznań
rezydencja: BUDA Art Center Kortrijk/Belgia;

przy wsparciu Ministerstwa Kultury – DRAC Nouvelle-Aquitaine/Francja oraz kolektywu SUPERAMAS

premiera:

12&13 październik 2017/ festiwal Konfrontacje teatralne Lublin/ http://www.konfrontacje.pl/en/calendar/

kolejne terminy:

7 września 2019/ w ramach choreograficznego spaceru Magnetic field zorganizowanego przez kolektyw Meteores, Lieu Unique, Nantes, Francja

13 – 18 Sierpnia 2019/ Dance Base,Fringe festival, Edynburg, Szkocja

28 Czerwca 2019/ Scena dla tańca, Teatr Studio, Warszawa

4 Października 2018/ Théâtre Jacques Tati, Amiens, Francja

19 Czerwca 2018/ Art Stations Foundation/ festiwal Malta/ Poznań

25 Maja 2018/ CSW,  Zamek U-Jazdowki/ Warszawa

15 Maj 2018/  festiwal Kroki/ Kraków

22 Marzec Planete Danse/ l’Avant Scene Cognac/Francja/ http://www.avantscene.com/spectacles/mars-planete-danse/

back to top

Enregistrer