BŁĘKITNIE (2015) theater collaboration

This slideshow requires JavaScript.

BŁĘKITNIE

Błękitny ocean-rynek to przeciwieństwo czerwonego oceanu-rynku, czerwonego od krwi, bo walczą na nim o życie firmy-rekiny. Błękitny ocean, to obszar, który właśnie odkryliśmy i na razie jesteśmy na nim sami. W tym obszarze nie mamy konkurencji, oferujemy produkt, którego wcześniej nie było, jesteśmy pionierami(…)

Powyższy cytat jest opisem wykładu na temat strategii “błękitnego oceanu”, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się koncepcji zarządzania. Koncepcja ta zakłada, że każda firma niezależnie od swojej wielkości czy ilości kapitału jaką dysponuje, może wykreować wolną niezagospodarowaną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Elementem kluczowym jest tu “wypłynięcie na wody błękitnego oceanu” i stworzenie nowego rynku, zamiast walki o istniejące.

W dzisiejszych czasach coraz trudniej jest znaleźć nieskomercjalizowaną przestrzeń. Kapitalizm dokonuje wielokierunkowej ekspansji. Oferuje nam nowe możliwości,  jednocześnie kreując nowe potrzeby.  Ułatwia podbój rzeczywistości, kolonizując nas samych. Kusi nieskończoną ilością oceanów, a jednocześnie ingeruje w kolejne strefy życia, zalewając nas błękitem.

Strategia “błękitnego oceanu” to idea zaoferowania klientom produktu, który w ich oczach oznaczać będzie spełnienie nieodkrytych dotąd potrzeb. To próba znalezienia odpowiedzi na pytanie „co odmieni odbiorcom życie, choć jeszcze o tym nie wiedzą”.

Spektakl Błękitnie

to podbój błękitnego oceanu,
to spektakl na aktorów i powietrzne ryby,
to zdalna choreografia,
to walka z nudą,
to okiełznanie żywiołu,
to bezruch wprawiający w ożywienie,
to bycie tutaj bedąc jednocześnie gdzie indziej.

Błękitnie to próba zastosowania strategii “błękitnego oceanu” w przestrzeni teatralnej.

PREMIERA: 19.06.15

http://www.teatrpolski.pl/blekitnie.html?lang=pl

materiały prasowe

VIDEO

Directed by: Vincent Tirmarche
Performance: Roland Nowak, Marcin Zawodziński
Music: Krzysztof Komeda from the film of Roman Polański “Two man and a wardrobe”

BLUE

We have just discovered the blue ocean and, at least for now, we are the only ones there. We have no competition in this area, we are offering a product that has never been sold before, we are pioneers (…).

The above quote is a description of a lecture on the “blue ocean” strategy, one of the most dynamically developing models of management described by W. Chan Kim and Renée Mauborgne. The model states that every company, irrespective of its size or capital, can create a free, uncontested market space and make its competition irrelevant. The key element is “sailing into the waters of the blue ocean” and creating a new market instead of fighting for an existing one. It becomes more and more difficult to find uncommercialised space nowadays. Capitalism expands in multiple directions. It offers new possibilities and simultaneously creates new needs. It enables us to conquest reality while colonizing us at the same time. It tempts with an infinite number of oceans while interfering with our lives, flooding us with blue. The “blue ocean” strategy is an idea of offering a product which will, in your clients’ perception, satisfy their undiscovered needs. It is an attempt at answering the question about “what will change the customers’ lives even if they don’t know about it yet.”

The performance Blue is

an attempt to conquer the blue ocean,

to be performed by actors and air fish,

remote choreography,

a battle against boredom,

harnessing the element,

an invigorating stillness,

being here while being elsewhere.

PREMIERE: 19.06.15

http://www.teatrpolski.pl/blekitnie.html